Üniversite Sanayi 2018-08-29T17:25:27+00:00

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ-BİRLİĞİ BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Üniversite Sanayi İş-Birliği Birimi üniversite ile sanayi arasındaki iş-birliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

  • Üniversite, sanayi ve hizmet sektörleri arasında ArGe işbirliğini geliştirmek, tanıtım toplantıları düzenlemek, ticari projeler ve danışmanlık projelerinin oluşturulmasına zemin hazırlamak
  • İş dünyası Ar-Ge projelerinde ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarına göre ilgili akademisyenlere yönlendirmek
  • Bilim teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde şimdiye kadar yapılmış olan faaliyetleri değerlendirmek, akademisyenlerin ilgi alanlarını belirlemek ve sonuç getirecek işbirliklerine dönüştürmek
  • Sanayi ve Hizmet sektörlerinin karşılaştığı problemleri sahada tespit etmek, akademik ilgi alanlarına göre bölmek ve çözüm için gerekli kaynakları belirlemeK
  • İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan laboratuvarların envanterini hazırlamak, Ar-Ge projelerine yönelik olarak toplumun hizmetine sunmak
  • Dönemsel olarak sektörel proje analizleri yaparak, bu analizler neticesinde gelişime açık alanların belirlenerek üniversite, sanayi, ve hizmet sektörlerinde ortak projeler üretme yönünde teşvik etmek
  • Başarılı Üniversite-Sanayi-Hizmet sektörleri işbirlikleri örneklerinin ön plana çıkarılarak sanayicileri ve hzimet sektörlerinde benzer projelerde yer almaya teşvik etmek, işbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak veya öncülük etmek.

KOORDİNATÖR

1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
2018 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü olarak çalışmaktadır.
2007 yılından itibaren küçük ve orta ölçekli işletmelere önce Mersin, daha sonra İstanbul merkezli olarak kurumsallaşma, proje ve bilişim danışmanlık hizmeti ve eğitimleri vermektedir. İşletmelerin kurumsallaşma projelerinde proje lideri olarak yer almaktadır.
2002 yılına kadar bilişim sektöründe network uzmanı, sistem mühendisi, yönetici olarak çalışmıştır. Siemens Nixdorf’da network ve unix uzmanı, Bayındırbank’ta network ve güvenlik bölüm yöneticisi olarak görev almıştır.
2002 – 2007 yılları arasında, kurucu ortağı olduğu yazılım firması ile turizm seyahat acentalarına, KOSGEB ve TUBİTAK destekli ofis yazılımı, B2B ve B2C internet çözümleri sunmuştur.
Teknoloji transfer ofisi kurulumu, üniversite-sanayi işbirliği projelerinde proje lideri ve danışman pozisyonlarında görev almıştır.
Mantıksal çerçeve yaklaşımı ile uygulamalı proje yazım eğitimleri vermektedir.
Genç işgücünün değerlendirilmesi adına ”İş Ararken İş Üretenler Projesi”ni geliştirmiştir.
Mersin İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,
Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,
Akdeniz Girişimcileri Proje Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.
Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Oda Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyon Başkanlığı yapmıştır

ELİF TAŞTAN
ELİF TAŞTANKOORDİNATÖR
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ-BİRLİĞİ BİRİMİ