Loading...
Hakkımızda 2018-08-29T20:12:13+00:00

NELER YAPARIZ

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından üniversite bünyesindeki araştırmacılara, öğrencilere ve paydaşlara yönelik olarak TTPYO’nun görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları, eğitimler, seminerler düzenlenmektedir.

TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılar, öğrencilerin akademik ve sanayi projelerine başvurmaları, fikirlerinin çağrılar ile eşleştirilmesi, yazdıkları projelerin okunması ve geri bildirim verilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir. TTPYO üniversitedeki akademisyenlerin sanayi ile proje yapmalarını sağlamak adına sanayi ziyaretleri yapmakta ve firmalar ile iş birliği protokolleri imzalamaktadır. Üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin fikri sınai mülkiyet hakları (patent, faydalı model, tasarım) başvuruları ve başvuru sonrası tüm süreçler TTPYO tarafından yürütülmektedir. Ayrıca TTPYO tarafından üniversitede ki araştırmacıların ve öğrencilerin girişim fikirlerinin olgunlaşması, şirkete dönüşmesi ve ticarileşmesi konularında destek verilmektedir.

DEĞERLERİMİZ

Yenilikçi olmak, özgür düşünebilmek, katılımcı bir yönetim anlayışa sahip olmak, disiplinler arası yaklaşıma sahip olma, topluma hizmet anlayışı ile hareket etme, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirme, öğrenci merkezli eğitim, toplumun her kesimi ile iletişim, farklı düşüncelere karşı hoşgörü ve etik kurallara saygılı olmak

VİZYON

Bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

MİSYON

Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan, bir alt yapıya sahip olmak, yerleşkeyi, farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirmek. Bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaya yönelik çalışma ortamları geliştirmek, dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmak. Öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırlamak. Akademik dünya, iş dünyası ve STK’lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmaktır.