Girişimcilik ve Ticarileşme 2018-08-29T18:25:45+00:00

GİRİŞİMCİLİK VE TİCARİLEŞME BİRİMİ

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Girişimcilik ve Ticarileşme Birimi aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

  • Proje İş fikrinin pazarlanması, iş modeli geliştirme, doğru yatırımcıyı bulma, şirket kurma eğitimleri verilmesi
  • Üniversite bünyesinde girişimcilik ve şirketleşme süreçleri hakkında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek
  • Ulusal ve uluslararası girişimcilik alanında açılan destek programları, proje pazarları, iş fikri yarışmaları hakkında farkındalık oluşturmak
  • Üniversite bünyesinde endüstriye uygulanabilir sonuçları olan projelerin oluşturulmasını teşvik etmek ve akademisyenlerin bu doğrultudaki çalışmalarının ticarileşmesini sağlamak
  • Öğrenci ve akademisyenlerin Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek üzere kuracakları şirketlerin kuluçka merkezinde yer almalarını sağlamak

KOORDİNATÖR

Vedat ÖZYAZGAN; Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu, İstanbul Aydın Ünv. Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi, aynı zamanda TTPYO Müdür Yardımcısıdır.

VEDAT ÖZYAZGAN
VEDAT ÖZYAZGANKOORDİNATÖR
GİRİŞİMCİLİK VE TİCARİLEŞME BİRİMİ