Destek Programları 2018-08-29T15:42:24+00:00

DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ

ARDEB, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilgi ve teknolojinin üretilerek, sonuçların hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma kazandırılması için AR-GE faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemektedir.

Ayrıca Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı dahilinde kamu kurumlarımızın AR-GE ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bilim ve teknoloji alanlarında AR-GE projelerini desteklemektedir.

ARDEB aşağıda adı geçen bilimsel araştırma gruplarının müdahil olduğu bir süreç ile bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve başarıyla sonlandırılması konularında çalışmalarını yürütmektedir.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı AR-GE faaliyetlerini desteklemektedir.

ULUSLARARASI PROJELER

ArGe Proje çağrılarını ve fon fırsatlarını öğretim üyelerine duyurmak.
– Proje yazımı konusunda akademisyen ve öğrencilere destek olmak.
– Proje tekliflerinin ilgili kuruma sunulmadan önce ön değerlendirmesini gerçekleştirmek.
– Finansal süreçleri yürütmek (satın alma, ihaleler vb.).
– Etik kurul onayı gerektiren projelerde sürecin takibi.
– Proje başvuruları veri tabanını oluşturmak ve güncelliğini sağlamak..

ULUSAL PROJELER

ArGe Proje çağrılarını ve fon fırsatlarını öğretim üyelerine duyurmak.
– Proje yazımı konusunda akademisyen ve öğrencilere destek olmak.
– Proje tekliflerinin ilgili kuruma sunulmadan önce ön değerlendirmesini gerçekleştirmek.
– Finansal süreçleri yürütmek (satın alma, ihaleler vb.).
– Etik kurul onayı gerektiren projelerde sürecin takibi.
– Proje başvuruları veri tabanını oluşturmak ve güncelliğini sağlamak..

KOORDİNATÖR

İslahiye, Gaziantep doğumlu, Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Psikoloji Yüksek Lisans Mezunu, Uluslararası Projeler Uzmanı ve Destek Programları Birimi Köördinatörümüz Mustafa TUNCER

MUSTAFA TUNCER
MUSTAFA TUNCERKOORDİNATÖR
DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ